ekocentrum

vypuštění uzdraveného jestřába lesního

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chcete-li podpořit činnost naší záchranné stanice, využijte, prosím, jednu z následujících možností:

 

1. Pošlete finanční dar na účet 33553322/ 0800 u ČS. a.s., a napište variabilní symbol 1802

v rámci celorepublikové sbírky Zvíře v nouzi, nebo lépe využijte přímo naše číslo účtu, uvedené

v kolonce "Kontakt, autor".

 

2. Odešlete ze svého mobilního telefonu dárcovskou sms:

 

 

 

 
TOPlist