LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ, SKOREC VODNÍ, ČÁP BÍLÝ, ČÁP ČERNÝ, DRAVCI A SOVY

 

 

LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ, SKOREC VODNÍ

 

V rámci ochrany přírody v ČR existuje řada odborných programů, které mají přispět k záchraně a k rozšíření populace nejvíce ohrožených druhů živočichů. Do některých z nich se zapojujeme i my.

břeh potoka před úpravou

břeh potoka před úpravou

břeh potoka po úpravě

břeh potoka po úpravě

Smyslem projektu je inventarizace a ochrana stávajících hnízdišť,postupné úpravy břehových hnízdních stěn pro ledňáčka říčního a instalace podložek a polobudek pro skorce vodního.

ledňáček říční

ledňáček říční u nové hnízdní stěny

 

ČÁP BÍLÝ, ČÁP ČERNÝ

 

Program je zaměřen na dlouhodobé sledování a ochranu obou druhů čápů, monitoring hnízdění, budování umělých hnízdních podložek, opravy a úpravy hnízd, kroužkování mláďat, záchranu handicapovaných mláďat a odečítání dospělých kroužkovanců.

 

stavba hnízdní podložky pro čápy

stavba hnízdní podložky pro čápy - Kakovice

 

 

podložka pro čápy

podložka pro čápy - Dědovice ( použita konstrukce staré myslivecké kazatelny)

 

 

 

 

 

stavba hnízdní podložky pro čápy

stavba hnízdní podložky pro čápy - Nová Ves, Makov

 

 

čáp bílý

čáp bílý při opravě hnízda - Makov

 

 

vypuštění uzdraveného čápa černého

vypuštění uzdraveného čápa černého

 

 

DRAVCI A SOVY

 

Program je zaměřen zejména na mapování hnízdního výskytu a monitoring dravců a sov v terénu, ochranu jejich hnízdních biotopů, ostrahu hnízdišť, mapování nebezpečných tras vysokého napětí v místech hnízdního výskytu kriticky a silně ohrožených druhů dravců a sov.

oprava spadlého hnízda orla mořského

oprava spadlého hnízda orlů mořských s mláďaty

mláďata orlů mořských na umělé hnízdní podložce

mláďata orlů mořských na umělé hnízdní podložce

V rámci záchranných stanic probíhalo telemetrické sledování uzdravených a následně vypuštěných dravců a sov.Potvrdilo úspěšnost vypouštěných mláďat a uzdravených jedinců do volné přírody.

puštík obecný s vysílačkou ve vypouštěcí voliéře

puštík obecný s vysílačkou těsně před vypuštěním do volné přírody

poštolka obecná s vysílačkou před vypuštěním do přírody

poštolka obecná s vysílačkou před vypuštěním

Stanice každoročně odchovává a vypouští do přírody sovy pálené. Za dobu působnosti se jich podařilo vypustit již více

než 70. Úspěch odchovu a vypouštění mj. dokládá i každoroční úspěšné hnízdění našich sov na Písecku a Strakonicku.

vyvěšování budek pro sovy pálené

vyvěšování budek pro sovy pálené

vyvěšování budek pro sovy pálené

sovy pálené před vypuštěním

sovy pálené před vypuštěním

sovy pálené před vypuštěním - velmi důležitým faktorem při vypouštění je přesvědčit majitele nemovitostí

o významu a užitečnosti sov pálených v přírodě

odchované sovy pálené, připravené na vypuštění

odchované sovy pálené, připravené na vypuštění

 

mladé sovy pálené, narozené vypuštěným sovám, při kroužkování

mladé sovy pálené, narozené našim vypuštěným sovám, při kroužkování
TOPlist